Lletres i sector editorial Codi:  M7.205    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels materials de què disposa l'assignatura  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

L'assignatura "Lletres i sector editorial" està plantejada, per entendre'ns, més com un ventall que no pas com un clau o un filaberquí. Volem dir que assumim que forma part del portafoli d'un màster més general (i generalista), no pas d'un recorregut d'especialització. Així doncs, la nostra opció ha estat en primer lloc d'oferir un panorama al més ampli possible, d'anar a buscar marcs, claus, paràmetres i recursos generals. I això, en segon lloc, ho hem volgut fer relligant dos elements que poques vegades van junts: d'una banda el món de l'edició (indústria, mercat, processos del llibre) i de l'altra el món dels lectors i la lectura i tot el que aquesta representa. És evident que ambdós mons estan relacionats (pel llibre, per exemple, com objecte emblemàtic), però ben poques vegades són abordats i estudiats alhora, fent l'esforç de veure allò que els articula, que els fa parts d'un sector (d'un sistema) de fet comú.

Amunt

  • Entendre les lletres com quelcom divers, complex, significatiu i (malgrat tot) articulat.
  • Conèixer els diferents passos del procés editorial.
  • Identificar els diferents protagonistes (i les seves feines) dins del procés editorial.
  • Prendre consciència de les dimensions del sector editorial i de la importància d'aquesta indústria.
  • Identificar i valorar el paper (històric i actual) del lector i la lectura.
  • Conèixer diferents estratègies de promoció i foment de la lectura.
  • Que l'estudiant sigui capaç de relacionar el punt de vista històric, cultural, d'ofici i industrial que conflueixen en un llibre.
  • Que l'estudiant sigui capaç de contextualitzar el valor de la lectura en el món contemporani.

Amunt

Mòdul 1. Les lletres: un panorama

Mòdul 2. El procés editorial

Mòdul 3. Lectures i lectors

Amunt

Figures de l'edició literària: entrevistes amb els protagonistes del sector Audiovisual
Autor: Juan Pablo Villalobos Audiovisual
Agent literària: María Lynch Audiovisual
Scout literària: Laia Pérez Audiovisual
Editora: Valeria Bergalli Audiovisual
Dissenyadora gràfica: Clara Juan Audiovisual
Traductor: Joaquín Fernández-Valdés Roig-Gironella Audiovisual
Llibretera: Isabel Sucunza Audiovisual
Crític cultural: David Guzman Audiovisual

Amunt